Goethe schreef dat “de mens geboren is voor een beperkte situatie”. Creëren stelt me in staat om zintuiglijke prikkels af te voeren in de vorm van een handeling, als een gezonde actie-reactie. Ik leer omgaan met het element twijfel. Hoe sta ik in de wereld? Hoe ga ik om met al die informatie? Hoe ga ik om met de andere? Hoe ga ik om met de andere in mezelf? 

 

Volgens Karel Dierickx zijn “er geen versleten onderwerpen, het belangrijkste is wat je er mee doet”. Ik zoek aansluiting bij de kunstgeschiedenis met haar fundamentele en onsterfelijke onderwerpen zoals het landschap, het portret, het stilleven. Ik kan niets anders dan dit te actualiseren op het moment dat ik bezig ben, via mijn persoonlijke beeldtaal en schriftuur die ik met vallen en opstaan tracht te verwerven. 

 

Ik stel me open voor de chaos van de werkelijkheid en teken al tastend, als een blinde die met zijn handen zijn weg zoekt in de wereld. Het aftastende en bewuste waarnemen beschermt me tegen de claustrofobische invloed van de automatische piloot. Want de automatische piloot ondermijnt fijngevoeligheid. Het is tekenen met al mijn zintuigen, de ratio uitschakelen.

 

Waarnemen is altijd selectief en subjectief. Mijn werk bevraagt het bewustzijn. Ik onderzoek hoe de oorsprong van ons gedrag en onze gevoelens zich onttrekt aan ons zicht en welke invloed dit heeft op onze cultuur, sociale relaties, taal en communicatie. De waarneming wordt vervormd door onze binnenwereld en eerdere ervaringen. Onze blik wordt getekend door het leven. Wat we zien – van de wereld, van onszelf, van de ander – zal ons steeds gedeeltelijk ontgaan. Het zijn net die blinde vlekken die mijn aandacht trekken.

Petra Elst werd geboren op 21 mei 1981. Ze leeft en werkt in Antwerpen, België. In 2004 vervolledigde ze haar Master in de Architectuur. Sinds 2015 volgt ze Beeldende Kunsten DKO, waar ze zich specialiseert in tekenen.